Flaggdagar i Sverige

Flaggdag

Flaggdag kallas en högtidsdag som uppmärksammas genom allmän flaggning. Ett antal högtidsdagar under året är flaggdag enligt regler som är specifika i varje land. I Sverige används beteckningen allmän flaggdag, medan man i Finland indelar flaggdagarna i officiella flaggdagar och vedertagna flaggdagar.

Begreppet skall inte förväxlas med den dag om året då ett lands flagga särskilt firas, se flaggans dag.

Flaggdagar i Sverige

I Sverige regleras flaggdagarna genom förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar som utfärdats av regeringen.

Allmänna flaggdagar
Dag Tillfälle
1 januari Nyårsdagen
28 januari Kung Carl XVI Gustafs namnsdag
12 mars Kronprinsessan Victorias namnsdag
Söndag i perioden 22 mars till 25 april Påskdagen
30 april Kung Carl XVI Gustafs födelsedag
1 maj Första maj
49 dagar efter påskdagen Pingstdagen
6 juni Sveriges nationaldag
Lördagen i perioden 20–26 juni Midsommardagen
14 juli Kronprinsessan Victorias födelsedag
8 augusti Drottning Silvias namnsdag
Andra söndagen i september under valår Dag för val till Sveriges riksdag
24 oktober FN-dagen
6 november Gustav Adolfsdagen
10 december Nobeldagen
23 december Drottning Silvias födelsedag
25 december Juldagen

Sveriges flagga
Sveriges flagga har blå bakgrund med ett gult kors av liknande utformning som återfinns i de övriga nordiska ländernas flaggor. Modellen tros vara inspirerad av den danska Dannebrogen och färgerna kommer troligen från lilla riksvapnets tre gyllene kronor i blått fält samt det stora riksvapnets utböjda kors i guld.

Flaggning

Med flaggning menas förande av flagga (på fast flaggstång) enligt sedvänja och fastställda regler. Flaggning är en internationell företeelse och principerna för flaggning är i stort sett lika världen över. På detaljnivå kan dock bruket skilja sig något mellan olika länder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.