Svenska högtider

Svenska högtider

Svenska högtider och traditioner har många influenser. De äldsta, såsom jul och midsommar, har förkristna nordiska anor, även om de med kristendomen inordandes i de religiösa högtiderna och idag för många i det närmaste har mist sin religiösa signifikans. Sedan 1800- och 1900-talen har de inhemska traditionerna alltmer präglats av influenser från andra delar av världen. Så kommer julgranen och adventsstjärnan ursprungligen från Tyskland[1], medan Lucia är inspirerad av ett sicilianskt kristet helgon. Även fenomen från den engelsktalande världen, som mors dag och Halloween har blivit populära.

Årets högtider

 • Trettondedag jul
 • Tjugondedag jul
 • Fettisdagen (tisdagen efter fastlagssöndagen)
 • Våffeldagen (25 mars)
 • Midsommarfirande.
 • Påsk (mars-april)
 • Valborgsmässoafton (30 april) och första maj (Första maj allmän helgdag sedan 1939)
 • Kristi himmelsfärdsdag (40 dagar efter påsk)
 • Pingst (10 dagar efter Kristi himmelsfärdsdag)
 • Sveriges nationaldag (6 juni allmän helgdag sedan 2005)
 • Midsommar (juni)
 • Alla helgons dag-Allhelgonadagen (månadsskiftet oktober-november)
 • Advent (slutet av november-december)
 • Lucia i Sverige
 • Lucia (13 december)
 • Jul (24-24-26 december)
 • Nyårsafton (31 december)

Regionala högtider

 • Surströmmingspremiären, som äger rum den tredje torsdagen i augusti, uppmärksammas främst längs Norrlandskusten
 • Ålagillen äger rum under hösten, främst i Skåne
 • Gustav II Adolfs dödsdag (6 november) uppmärksammas främst i Göteborgsområdet, bland annat med Gustav Adolfsbakelser
 • Mårtensafton eller Mårten Gås (10 november) firas numera främst i Skåne

Samiska högtider och traditioner

Den samiska nationaldagen firas den 6 februari. Dagen firades första gången 1993 i samband med att FN inledde det internationella urbefolkningens år i Jokkmokk. Datumet valdes till minne det första samiska landsmötet, som hölls i Trondheim den 6 februari 1917.

Livets högtider

Med 1800- och 1900-talens sekularisering och en ökande religiös och etnisk mångfald i befolkningen är rollen för Svenska kyrkan, eller kristendom och religion överhuvudtaget, inte längre lika given.

 • Studenten
 • Dop (trossamfund) (52,9% av alla nyfödda i Sverige döptes enligt Svenska kyrkans ordning 2011)
 • Barnvälkomnande-namngivningsceremoni (icke-religiöst alternativ till dop)
 • Konfirmation (31,8% av alla 15-åringar i Sverige konfirmerades enligt Svenska kyrkans ordning 2011)
 • Realexamen (juni, avskaffad från 1970-talet)
 • Studentexamen (juni, Studenten efter 1968)
 • Bröllop (kyrkbröllop har många gånger ersatts av rådhusbröllop)
 • Begravning (81,0% av alla avlidna i Sverige begravdes enligt Svenska kyrkans ordning 2011[4], men borgerlig begravning blir allt vanligare[7])

Andra festdagar

 • Alla hjärtans dag (14 februari)
 • Internationella kvinnodagen (8 mars)
 • Mors dag (sista söndagen i maj)
 • Skolavslutning (början-mitten av juni)
 • Skolstart (mitten-slutet av augusti)
 • FN-dagen (24 oktober)
 • Fars dag (andra söndagen i november)
 • Julavslutning (mitten av december)

Akademiska högtider och traditioner under året (promotion, installation med mera)

Det tidiga 2000-talet präglades av utbildningspolitiska bråk om skolavslutningen skulle hållas i skolsalen eller, som tidigare, i kyrksalen.

Kräftfisket som tradition förknippas främst med augusti, baserat på tidigare lagstiftning.

Semlan förknippas främst med tiden före påsk, men säljs på vissa håll även före jul.

Mindre/övriga firanden

Den 31 oktober firas det Halloween i den engelsktalande världen, något som numera även blivit allt vanligare i Sverige. Under 2000-talet har flera rapporter kommit om att det amerikanska Thanksgivingfirandet i november månad, med kalkonätande, börjat vinna mark även i Sverige, främst men inte bara bland amerikaner bosatta i Sverige.[11][12]

Invandrarhögtider

Med ökad invandring från Mellanöstern har bland annat Eid Al-Fitr uppmärksammats i högre grad sedan sent 1900-tal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.